Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ST0871 - Njord NVF BSU M-Norge melding

[28.08.08]

Ref. 08/15-387; 5396/08
Selskap: StatoilHydro ASA, AK, 14.08.08.
Operatør og fartøy: Gardline, ”Sea Explorer” eller "L'Espoir".
Type: BSU.
Kilde: Luftkanon(er): 2,6 liter (160 k.t.).
Kabler og lengde: 1, 1200 m.
Område: Blokk(ene): 6407/7, 10.
Tid: Fra 10.09. til 10.12.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).