Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Eni Norge AS EN0805 3D PL 229 Barentshavet melding

[19.08.08]

Ref. 08/495-17; 5313/08
Selskap: Eni Norge AS, ST, 08.08.08.
Operatør og fartøy: Reservoir Exploration Technology ASA (RXT), ”Vikland”
Type: 3D.
Kilde: Luftkanon(er): 2 kanonfelt á 47,2 liter (2880 kubikktommer.), flip-flop operering.
Kabler og lengde: 8, 6000 m.
Område: Blokk(ene): 7121/9, 12 og 7122/7-11.
Tid: Fra 13.09. til 31.12.08.

Vurdering: Omsøkt område ligger i nærheten og nord av gyteområder for lodde i kvadrant 7022, 7023, 7122, 7123 og 7124 og for torsk i kvadrantene 7020 og 7021 med gyting som starter henholdsvis ca. 01.03. og ca 15.03. I en viss tid i forkant av gyteperiodene vil der være vandrende gytefisk opp mot disse områdene. Den vandrende gytefisken må ikke påvirkes i særlig grad.

Tilråding: Undersøkelsene kan settes i gang som omsøkt, men må være avsluttet innen ca. 01.12.08.

 
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).