Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Total E&P Norge AS 2D & BSU Nordsjøen melding

[15.07.08]
 

Ref. 08/321-10; 4876/08
Selskap: Total E&P Norge AS, PT, 10.07.08.
Operatør og fartøy: UTEC SURVEYS Ltd., ”Kommander Stuart”
Type: 2D og BSU.
Kilde: Luftkanon(er): 2,3 liter (140 k.t.).
Kabler og lengde: 1, 1200 m.
Område: Blokk(ene): 29/6a.
Tid: Fra ultimo juli til primo august, varighet 8 dager.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).