Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Discover DP0808-EM-Norskehavet N EMU melding

[04.07.08]

Ref. 08/347-xx; xx/08
Selskap: Discover Petroleum AS, 30.05.08
Operatør og fartøy: PetroMarker, ”Bourbon Pearl”
Type: Elektromagnetisk undersøkelse (EMU).
Kilde: Elektromagnetisk, 2 kilder "effekt " 2 x 2500 A.
Område: Kvadrant(ene): 6706 og 6707.
Tid: Fra 04.07. til 20.08.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).