Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Norske Shell: Seismisk undesøkelse SH0801 Møre

[05.02.08]

Ref.: 2008/158-1; 695-08
Selskap: Norske Shell, 01.02.08
Type: 3D.
Kilde: Luftkanoner 2 x 50,7 liter (2 x 3090 kubikktommer).
Område: Blokker i kvadrant 6305.
Tidspunkt: 01.06. til 19.08.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).