Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

TGS-NOPEC: Seismiske undersøkelser - NSR08 SB Nordsjøen

[07.02.08]

Ref. 2008/45-11; 780-08
Selskap: TGS-NOPEC G.C.ASA, 04.02.08.
Type: 2D.
Kilde: Luftkanoner: Et kanonfelt på 57,4 liter (3500 kubikktommer).
Område: Jf. kart: SB-området dekker blokkene: 16/1-3; 17/1, 2; 25/3, 6, 8, 9, 11, 12; 26/1-12; 30/6, 9, 12; 31/4, 5, 7, 8, 9, 10-12; 32/7, 8, 10, 11.
Tid: 20.04. inntil 30.11.08.

Vurdering: Deler av det omsøkte området overlapper med eller ligger tett inntil gyteområde for øyepål i blokkene 16/4, 5, 7, 8, 10; 25/1-9, 12; 26/1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11; 31/1, 4, 5, 7, 8, 10, 11  med gyting i perioden fra ca. 01.03. til ca. 30.04. Deler av det omsøkte området overlapper med eller ligger tett inntil gyteområde for hyse i blokkene 25/1, 2, 4; 30/1-12 med gyting i perioden fra ca. 01.03. til ca. 15.05.

Tilråding: Vi vil fraråde seismisk aktivitet innenfor omsøkt område som dekker eller ligger nært opp til nevnte gyteområdeblokker i perioden fra ca. 01.03. til ca. 15.05. Dersom operatøren ser gjennomføring av arbeidet i SB-området sammen med arbeidet i VGN-området (annen melding), kan sannsynlig mulige "problemsituasjoner" i forhold til ressursbiologiske forhold unngås.

 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).