Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

TGS-NOPEC: Seismisk undersøkelse - NSR08 VGN Nordsjøen

[07.02.08]

Ref. 2008/45-10; 779-08
Selskap: TGS-NOPEC G. C. ASA, 04.02.08.
Type: 2D.
Kilde: Luftkanoner: Et kanonfelt på 57,4 liter (3500 kubikktommer).
Område: Jf. kart: VGN-området dekker blokkene: 34/1-10; 35/1-9, 11, 12; 36/1-5, 7, 8, 10, 11; 6201/9-12; 6202/7-12; 6203/7, 10-12.
Tid: 20.04. inntil 30.11.08.

Vurdering: Deler av det omsøkte området overlapper med gyteområde for hyse i blokkene 33/2, 3, 5, 6, 9, 12; 34/1, 2, 4-12 med gyting i perioden fra ca. 01.03. til ca. 15.05 og blokkene i kvadrantene 6201 og 6202 ligger nært deler av nevnte gyteområde i kvadrantene 33 og 34.

Tilråding: Vi vil fraråde seismisk aktivitet innenfor omsøkt område som dekker eller ligger nært opp til nevnte gyteområdeblokker i perioden fra ca. 01.03. til ca. 15.05. Dersom operatøren ser gjennomføring av arbeidet i VGN-området sammen med arbeidet i SB-området (se under), kan gjerne mulige "problemsituasjoner" i forhold til ressursbiologiske forhold unngås.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).