Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

BG Norge BG0805 3D Møre

[18.03.08]

Ref. 08/203-5; 1296/08
Selskap: BG Norge AS, RP 28.02.08.
Type: 3D.
Kilde: Luftkanoner; 2 felt á 84,6 liter (2 x 5160 kubikktommer).
Område: Kvadrantene: Innen 6301 og 6302.
Tid: 25.03 til 01.07.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).