Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ST0803 Troll 3D innmelding

[05.04.08]

Ref. 08/15-94; 1705/08
Selskap: StatoilHydro, MH, 130308.
Type: 3D.
Kilde: Luftkanoner: 2 felt - størrelse ikke oppgitt (2 x XX liter (2 x XX kubikktommer).
Område: Blokk(ene): 31/2, 3, 5, 6, 8, 9; 32/1, 4.
Tid: Fra 01.06. til 16.08.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.


 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).