Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ST0808 & 0809 3D bl. 6506/11 melding

[02.04.08]
 

Ref. 08/15-79; 1413/08
Selskap: StatoilHydro, TNE GET GOP KT 03.03.08
Type: 3D.
Kilde: Luftkanoner: 2 felt; 2 x 56,7 liter (2 x 3460 kubikktommer).
Område: Blokk(ene): 6506/11.
Tid: Fra 15.04. til 30.06.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).