Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Nexen NXN-08-01 seismic activity permit request

[01.04.08]

Ref. 2007/1410-4; 1275/08
Selskap: Nexen Expl. Norge AS, 27.02.08
Type: 3D.
Kilde: Luftkanoner: 4 kanonfelt 51,6 liter (3147 kubikktommer).
Område: Blokkene: 33/12; 34/10, 11; 29/3; 30/1, 2.
Tid: 01.05.08 til ca. 01.10.08.

Vurdering: Det omsøkte området ligger innenfor gyteområde for hyse med gyting i tida ca. 01.03. til ca. 15.05. og dels innenfor eller tett inntil gyteområde for øyepål i tida ca. 01.03. til ca. 30.04.

Tilråding: Vi vil fraråde seismisk aktivitet innenfor omsøkt område før ca. 15.05.

 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).