Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

TGS-NOPEC MC3D HR08 3D Helgelandsryggen innmelding

[05.04.08]

Ref. 08/34-10; 1747/08
Selskap: TGS-NOPEC ASA, SF, 14.03.08.
Type: 3D.
Kilde: Luftkanoner: 2 felt; 2 x 55,8 liter (2 x 3400 k.t.).
Område: Blokk(ene): 6609/8, 9.
Tid: Fra ca. 20.04. til 15.05.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).