Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

E.ON Ruhrgas 3D bl. 31/8 Nordsjøen innmelding

[05.04.08]

Ref. 08/375-1; 1750/08
Selskap: E.ON Ruhrgas Norge AS, SP, 14.03.08.
Type: 3D.
Kilde: Luftkanoner: 2 felt 2 x 50,7 liter (2 x 3090k.t.).
Område: Blokk(ene): 31/8.
Tid: Fra 17.04. til 10.05.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).