Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

OHM EMU Troms III melding

[12.04.08]

Ref. 06/879-9; 2334/08
Selskap: OHM Ltd, DH, 07.04.08
Type: Elektromagnetisk undersøkelse (EMU).
Kilde: Elektromagnetisk, effekt - maks. 100 kVA.
Område: Blokkene: 7016/1-6; 7017/1-6.
Tid: Fra 07.04. til 30.06.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag. Operatøren bør pålegges å forholde seg til "5-ukers fristen" på annen måte enn dette.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).