Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Revus Energy RV0801 2D Nordsjøen melding

[12.04.08]

Ref. 07629-18; 2210/08
Selskap: Revus Energy ASA, SI, 03.04.08.
Type: 2D.
Kilde: Luftkanoner: 1 felt maks. 32,8 liter (maks. 2000 kubikktommer).
Område: Blokk(ene): 31/3, 6; 32/1, 2, 4, 5; 35/9, 12; 36/7, 8, 10, 11.
Tid: Fra 10.05. til 15.08.08.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressurbiologisk grunnlag.

 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).