Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

OHM EMU North Sea Multiclient 08 Utvidelse tid og oppdatert linjeinfo

[14.04.08]
 

Ref. 06/879-10; 2336/08
Selskap: OHM Ltd., DH 07.04.08
Type: Elektromagnetisk undersøkelse (EMU).
Kilde: Elektromagnetisk, effekt - maks. ca. 100 kVA.
Område: Kvadrant(ene): 6601-03; 6703-06: 6603; 6604; 6401-03; 6502-04.
Tid: Fra 07.04. til 31.05.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag. Jf. tidligere melding ang. Troms III. Operatøren bør pålegges å forholde seg til "5-ukers fristen" på annen måte enn dette.

 
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).