Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

CGGVeritas CE08013D Kv. 6506-07 Halten melding

[20.05.08]

Ref. 08/528-1; 2590/08
Selskap: CGGVeritas, Centrica Energi v/ SN 18.04.08
Type: 3D.
Kilde: Luftkanoner: 63,0 liter (3840 k.t.).
Område: Kvadrant(ene): 6506-07.
Tid: Fra 01.06. til 15.08.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).