Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Discover Petroleum DP0805-EM EMU Ormen Lange melding

[23.05.08]

Ref. 08/347-13; 2890/08
Selskap: Discover petroleum, PetroMarker, L-GS 29.04.08
Type: Elektromagnetisk undersøkelse (EMU).
Kilde: Elektromagnetisk 2 stk, "effekt" - maks. ca. 2500 x 2.
Område: Blokk(ene): 6304/9,12; 6305/7, 10.
Tid: Fra 10.06. til 15.07.08 (del 1) og 01.09. til 15.10.08 (del 2). Vi viser ellers til ODs svar pr. e-post av 06.05.08 til operatøren om deling av undersøkelsen i tid.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).