Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

PGS 3D MC3D-HT2008 Midt-Norge Seismiske undersøkelser ref. undersøkelsestillatelse 293

[30.01.08]

Ref. 2008/45-5; 565-08
Selskap: PGS, 28.01.08
Type: 3D.
Kilde: Luftkanoner 3 x 67,7 liter (3 x 4130 kubikktommer).
Område: Blokkene: 6306/2, 3; 6406/10-12 og 6407/10.
Tidspunkt: 12 uker i perioden 15.04. til 01.07.08.

Vurdering og tilråding: Sørlige deler av det omsøkte området ligger ca. 15 nautiske mil fra gyteområder for sild med gyting i tida ca. 01.02. til ca. 30.04. Vi vil fraråde seismisk aktivitet innenfor omsøkt område i nevnte periode.

 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).