Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ST0887 BSU bl. 30/5 melding

[18.03.08]

Ref. 08/15-69; 1225/08
Selskap: StatoilHydro, TNE GET 26.02.08
Type: Borestedsundersøkelse.
Kilde: Luftkanoner 2,3 liter (140 kubikktommer) og annet lettseismisk instrumentering.
Område: Blokkene: 30/5 samt mindre deler av blokkene 30/2, 3, 6.
Tid: Ca. 08.05. til ca. 15.07.08.

Vurdering: Det omsøkte området ligger innenfor gyteområde for hyse i tida ca. 01.03. til ca. 15.05.

Tilråding: Idet oppstarten er så nært opp til sluttdato for gytingen, har vi ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag til at undersøkelsen kan gå som planlagt.

 
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).