Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ST0811 Nordkapp 3D innmelding

[05.04.08]

Ref. 08/15-95; 1707/08
Selskap: StatoilHydro, MH, 13.03.08
Type: 3D.
Kilde: Luftkanoner: 2 felt 2 x 67,7 liter (2 x 4130 kubikktommer).
Område: Blokk(ene): 7230/1-6; 7231/1; 7330/10-12.
Tid: Fra 01.06. til 04.08.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).