Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ST0824 Askeladd 3D kv. 7120 melding om seismisk undersøkelse

[05.04.08]

Ref. 08/15-93; 1676/08
Selskap: StatoilHydro, TNE GET GOP AT 12.03.08.
Type: 3D.
Kilde: Luftkanoner 2 felt 2 x 56,8 liter (2 x 3460 kubikktommer).
Område: Blokk(ene): 7120/5, 8, 10, 11.
Tid: Fra 01.05. til 17.05.08.

Vurdering: Det går ikke fram av vedlagte kart hvor "de få igjenstående linjer" ligger. Dette kan være til hefte for søker. Blokkene 7120/10, 11 ligger inntil (< 20 n.m.) gyteområde for torsk med gyting i tida ca. 15.03. til ca. 15.05.

Tilråding: Vi vil fraråde seismisk aktivitet innenfor nevnte blokker i nevnte periode.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).