Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ST0812 3D bl. 30-9,12 Oseberg K innmelding

[02.04.08]
 

Ref. 08/15-84; 1505/08
Selskap: StatoilHydro, MH, 06.03.08.
Type: 3D.
Kilde: Luftkanoner: 2 felt 2 x 50,7 liter (2 x 3090 kubikktommer).
Område: Blokk(ene): 30/9, 12.
Tid: Fra 09.05. til 09.06.08.

Vurdering: Det omsøkte området ligger dels innenfor og dels tett opp til gyteområde for hyse i tida ca. 01.03. til ca. 15.05.
Tilråding: Vi vil fraråde seismisk aktivitet innenfor omsøkt område i nevnte periode.

 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).