Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Petromarker - testing av EMU-utstyr for Discover Petroleum Boknafjorden

[09.04.08]

Ref. 08/347-2; 1788/08
Selskap: Petromarker, 12.03.08
Type: Elektromagnetisk undersøkelsestesting (EMU-testing).
Kilde: Elektromagnetisk.
Område: Boknafjorden.
Tid: Fra 20.04. til 10.05.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).