Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Nexen NXN0801, NXN0802, NXN0803 3D melding Nordsjøen

[09.04.08] 
 

Ref. 2007/1410-7; 2281/08
Selskap: Nexen Expl. Norge AS, 04.04. (opprinnelig) og 09.04.08 (korrigert versjon pr. e-post - nye navn).
 

NXN0801
Type: 3D.
Kilde: Luftkanoner: 2 kanonfelt maks. 2 x 83,4 liter (maks. 2 x 5085 kubikktommer).
Område: Blokkene: 34/7-12.
Tid: Fra ca. 15.05.08 til ca. 30.09.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

NXN0802
Type: 3D.
Kilde: Luftkanoner: 2 kanonfelt maks. 2 x 83,4 liter (maks. 2 x 5085 kubikktommer).
Område: Blokkene: 30/3, 6; 31/1, 4.
Tid: Fra ca. 15.05.08 til ca. 30.09.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

NXN0803 (jf. vår oversendte sak til OD, 01.04.08: Nexen NXN-08-01 seismic permit request)
Type: 3D.
Kilde: Luftkanoner: 2 kanonfelt maks. 2 x 83,4 liter (maks. 2 x 5085 kubikktommer).
Område: Blokkene: 29/3; 30/1, 2; 33/12; 34/10, 11.
Tid: Fra ca. 15.05.08 til ca. 01.10.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Vi merker oss at alle tre undersøkelsene er satt opp til å gjennomføres innen samme tidsrom. Hadde disse undersøkelsene blitt planlagt utført innen perioden 01.01 til 15.05, ville dette ikke blitt akseptert som underlag for vurdering og tilråding med omsyn på ressursbiologiske forhold.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).