Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ST0823 - Oseberg J - OBC 4D melding

[12.04.08]

Ref. 08/15-112; 2093/08
Selskap: StatoilHydro, SAT, 31.03.08.
Type: 4D.
Kilde: Luftkanoner 1 felt 49,2 liter (3000 kubikktommer).
Område: Blokk(ene): 30/9.
Tid: Fra 15.05. til 31.07.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).