Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

BOS NPD-Lofi-08 2D Lofoten-Vesterålen melding

[14.04.08]

Ref. 08/230-7; 2226/08
Selskap: Bergen Oilfield Services AS, NN, dd.mm.åå (anomym og udatert).
Type: 2D.
Kilde: Luftkanoner: 70,9 liter (4320 k.t.).
Område: Blokk(ene): Nordland VII og Troms II, jf. vedlagt kart.
Tid: Fra 15.05. til 14.09.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).