Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

PGS MC3D-SBF2008 bl. 25/12; 26/10 og 17/1, 2 melding

[21.04.08]

Ref. 08/45-39; 2441/08
Selskap: PGS Geophysical AS, MP, 11.04.08.
Type: 3D.
Kilde: Luftkanoner: 67,7 liter (4130 kubikktommer).
Område: Blokk(ene): 17/1, 2; 25/12; 26/10.
Tid: Fra 01.08. til 31.10.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).