Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

DNO DN0801 2D Norskehavet- Halten NW melding

[22.04.08]

Ref. 08/509-1; 2483/08
Selskap: Det norske oljeselskap ASA, HSE-JGO, 15.04.08.
Type: 2D.
Kilde: Luftkanoner: 2,3 liter (140 kubikktommer).
Område: Blokk(ene): 6507/3.
Tid: Fra ca. 19.05. (uke 21) til ca. 22.06.08 (uke 25).

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).