Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

TGS NOPEC MC3D HR08 - EO0802 bl. 6609/8,9 og 6610/7,8 endr.melding

[28.04.08]

Ref. 08/34-19; 2545/08
Selskap: TGS-NOPEC ASA, SP, 16.04.08.

Viser til tidligere behandling av saka; Havforskning-sak: Ref. 08/34-10; 1747/08, TGS-NOPEC ASA, SF, 14.03.08.

Vi opprettholder tidligere tilråding.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).