Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

TGS-NOPEC NSR08 VGN 2D Nordsjøen N endringsmelding

[21.05.08]

Ref. 08/34-31; 3214/08
Selskap: TGS-NOPEC, KA 13.05.08
Type: 2D.
Kilde: Luftkanoner: Et luftkanonfelt på 57,4 liter (ca. 3500 k.t.).
Område: Kvadrant(ene): 33-36; 6201-6203.
Tid: Fra 21.05. til 01.08.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).