Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Discover Petroleum DP0804 EMU kv. 7121 Hammerfestbassenget melding

[20.05.08]

Ref. 08/347-11; 2608/08
Selskap: Discover Petroleum, PetroMarker, L-GS 24.04.08
Type: Elektromagnetisk undersøkelse (EMU).
Kilde: Elektromagnetisk, "effekt" - maks. ca. 2500 A.
Område: Kvadrant(ene): 7121 sørlige del.
Tid: Fra 29.05. til 30.06.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).