Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ST0882 BSU Blokk 30/9 melding

[21.05.08]

Ref. 08/15-194; 3244/08
Selskap: StatoilHydro, BMC 13.05.08
Type: Borestedsundersøkelse (BSU).
Kilde: Luftkanoner: ca. 2,3 liter (140 k.t.) og annen lettseismisk instrumentering.
Område: Blokk(ene): 30/9.
Tid: Fra ca. 12.06. til ca. 19.08.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).