Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ST0817 OBS-4C GULLFAKS melding

[31.05.08]

Ref. 08/15-187; 3155/08
Selskap: StatoilHydro, (opr. WesternGeco), SAT 08.05.08.
Type: Seismisk OBS-4C.
Kilde: Luftkanoner: 2 kononfelt á 49,2 liter (2 x 3000 kubikktommer).
Område: Blokk(ene): 34/10.
Tid: Fra 20.06. til 31.08.08.
Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).