Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ST0810 Lavrans 3D melding

[31.05.08]

Ref. 08/15-181; 305308
Selskap: StatoilHydro, KT 05.05.08
Type: 3D.
Kilde: Luftkanoner: 2 kanonfelt á 56,7 liter (2 x 3460 kubikktommer).
Område: Blokk(ene): 6406/1-3, 5.
Tid: Fra 15.06. til 15.08.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).