Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

OMV OMV0802 3D Barentshavet PL449 melding

[02.06.08]
 

Ref. 08/50-13; 3176/08
Selskap: OMV N. AS (opr. PGS), US 09.05.08.

Type: 3D.
Kilde: Luftkanoner: 2 kanonfelt á 50,7 liter (2 x 3090 kubikktommer).
Område: Blokk(ene): Barentshavet.
Tid: Fra 20.06. til 20.09.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).