Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Revus Energy RV0802 & RV0803 2D-BSU Nordsjøen melding

[08.06.08]
 

Ref. 08/428-6; 3295/08
Selskap: ConocoPhillips, APS 16.05.08.
Type: BSU.
Kilde: Luftkanoner: 4 kanoner sum 2,6 liter (160 kubikktommer).
Område: Blokk(ene): To områder: Pelikan og Megalodon, Nordsjøen (jf. melding).
Tid: Fra 01.07. til 31.07.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).