Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ST0872 BSU bl. 34/10 & 11 melding

[09.06.08]
 

Ref. 08/15-216; 3483/08
Selskap: StatoilHydro, BMC, 23.05.08
Type: Borestedsundersøkelse (BSU).
Kilde: Luftkanoner: 2,3 liter (140 k.t.).
Område: Blokk(ene): 34/10, 11.
Tid: Innen perioden fra ca. 23.06. til ca. 23.09.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).