Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

ENI EN0803 GU Midt-Norge melding

[31.05.08]
 

Ref. 08/495-4; 3182/08
Selskap: ENI (opr. Fugro Survey AS), ST 09.05.08
Type: Grunnundersøkelse (GU).
Kilde: Luftkanoner: Miniluftkanon 0,2liter (10 k.t.).
Område: Blokk(ene): 6507/2, 3; 6607/11; 6608/10.
Tid: Fra 14.06. til 15.07.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på resursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).