Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

DNO DN0803 2D Halten-NV Norskehavet melding

[11.06.08]
 

Ref. 08/509-6; 3393/08
Selskap: Det Norske Oljeselskap ASA, JGO 21.05.08.
Type: 2D.
Kilde: Luftkanoner: 2,5 liter (150 k.t.).
Område: Blokk(ene): 6507/11.
Tid: Fra uke 27 (30.06.). til uke 31 (03.08.08).

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).