Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Discover P. DP0806 Møre Øst EMU melding

[12.06.08]
 

Ref. 08/347-26; 3485/08
Selskap: Discover Petroleum, NN, 23.05.08

Type: Elektromagnetisk undersøkelse (EMU).
Kilde: Elektromagnetisk, "effekt" - 2 kilder,.2 x 2500 A.
Område: Blokk(ene): 6203/9, 12; 6204/7, 8, 10, 11.
Tid: Fra 27.06. til 08.08.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

 
 

 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).