Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

ConocoPhillips CP08014D Ekofisk PL018 melding

[12.06.08]
 

Ref. 08/428-8; 3577/08
Selskap: ConocoPhillips, APS 27.05.08.

Type: 4D.
Kilde: Luftkanon(er): 3 kanonfelt á 17,2 => 51,6 liter (3 x 1049 => 3147 k.t.).
Område: Blokk(ene): Nordsjøen, Ekofisk, se kart.
Tid: Fra 15.07. til 30.09.08

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).