Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ST0833 Snorre OBS-4C melding

[13.06.08]
 

Ref. 08/15-228; 3581/08
Selskap: StatoilHydro, SAT, 28.05.08.
Type: OBS-4C.
Kilde: Luftkanon(er): 1 kanonfelt 83,4 liter (5085 k.t.).
Område: Blokk(ene): 34/X.
Tid: Fra 01.07. til 31.07.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).