Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Petro-Canada PC08N06 2D blokk 34/4 melding

[13.06.08]
 

Ref. 08/408-3; 3677/08
Selskap: Petro-Canada (opr. Fugro), ML, 02.06.08.
Type: 2D.
Kilde: Luftkanon(er): 2,6 liter (160 k.t.).
Område: Blokk(ene): 34/4.
Tid: Fra uke 28 (07.07.). til uke 32 (10.08.08).

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).