Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ST0827 Trubadurix 3D Halten V melding

[17.06.08]


Ref. 08/15-247; 3722/08
Selskap: StatoilHydro, MH, 04.06.08.
Operatør/fartøy:PGS, "Ramform Sovereign"

Type: 3D.
Kilde: Luftkanon(er): 2 kanonfelt á 50,7 liter (2 x 3090 k.t.).
Kabler: 14.

Område: Blokk(ene): 6604/6, 9; 6605/1, 4, 6, 7.
Tid: Fra 08.07. til 31.08.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

 

 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).