Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

ConocoPhillips BSU PL018 Ekofisk WI melding

[17.06.08]

Ref. 08/428-9; 3744/08
Selskap: ConocoPhillips, APS, 05.06.08.
Operatør/fartøy: Fugro Survey AS, "Geo Prospector"
Type: BSU.
Kilde: Luftkanon(er): 2,6 liter (160 k.t.).
Kabler: 1 (600 m).
Område: Blokk(ene): Nordsjøen, se melding.
Tid: Fra 01.07. til 20.07.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).