Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

StatoilHydro ST0830 NE Frigg 3D Nordsjøen melding

[19.06.08]
 

Ref. 08/15-227; 3555/08
Selskap: StatoilHydro, MH, 26.05.08
Operatør/fartøy: PGS, "Ramform Sovereign".
Type: 3D.
Kilde: Luftkanon(er): 2 kanonfelt á 50,7 liter (2 x 3090 k.t.).
Kabler: 12..
Område: Blokk(ene): 25/1, 2 og 30/10, 11..
Tid: Fra 30.06. til 15.07.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).