Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Discover P. DP0809-EM EMU Bjarmelandplattformen Barentshavet melding

[23.06.08]

Ref. 08/347-37; 3800/08
Selskap: Discover Petroleum AS, L-GS, 09.06.08.
Type: Elektromagnetisk undersøkelse (EMU).
Kilde: Elektromagnetisk, "effekt" - 2 kilder,.2 x 2500 A.
Område: Blokk(ene): 7324/7-12.
Tid: Fra 01.08. til 01.10.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).