Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

OHM ltd EM106 Nordland II EMU melding

[23.06.08]
 

Ref. 06/879-22; 3801/08
Selskap: OHM Ltd, DC-DGS, 05.06.08.
Operatør/fartøy: OHM Ltd, "OHM Express".
Type: Elektromagnetisk undersøkelse (EMU).
Kilde: Elektromagnetisk, effekt - maks. ca. 100 kVA.
Område: Blokk(ene): 6607/6, 9; 6608/4, 5, 7, 8.
Tid: Fra ca. 20.06. til 31.08.08 (sammenfallende med EM105).

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag.

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).