Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

PGS MC3D-SWN2008 Lis.nr. 293 3D Barentshavet melding

[24.06.08]
 

Ref. 08/45-52; 4133/08
Selskap: PGS Geophysical AS, MP, 18.06.08.
Operatør og fartøy: PGS Geophysical AS, ”Ocean Explorer”
Type: 3D.
Kilde: Luftkanon(er): 49,4 liter (3090 k.t.).
Kabler og lengde: 6, 6000 m.
Område: Blokk(ene): 7121/1a, 2a, 2b, 3, 5a, 5c.
Tid: Fra 25.07. til 15.10.08.

Vurdering og tilråding: Ingen merknader på ressursbiologisk grunnlag
 

Kart

Kart over den norske kontinentalsokkelen (lenke til Oljedirektoratet sine nettsider).

Forståing av "ressursbiologisk grunnlag"

Forsking Havforskingsinstituttet har utført, har vist at i verste fall tilsvarer fiskedød forårsaka av seismisk aktivitet kun 1 % eller mindre av den naturlege fiskedøyinga av liten fisk (larver og yngel). Havforskingsinstituttet frårår difor ikkje seismisk aktivitet i område med drivande fiskeegg og larver/yngel, men vi frårår seismisk aktivitet i område med gyting og/eller konsentrert gytevandring.

Rapportar

Lenker til Rapportar og artiklar om seismikk frå 1983 til 2014 (pdf).